3 แนวคิดออกแบบ Disruptive หลังช่วงวิกฤติ

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

อีกความท้าทายหนึ่งของการออกแบบในยุคหลังโควิด-19 คือ งานออกแบบที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในด้านการออกแบบที่เปลี่ยนไป เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย 

โดยสรุป 3 แนวคิดดีไซน์ดิสรัปชัน จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวในงานแถลงข่าว อนาคตการออกแบบของโลกหลังโควิด-19

ประกอบด้วย 

1. งานออกแบบเพื่อสุขอนามัยส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวม

งานออกแบบจึงต้องคำนึงถึงสุขอนามัยส่วนตัว แม้จะอยู่ในพื้นที่ส่วนรวม เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วย UV-C หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุที่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ การออกแบบระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

2. งานออกแบบเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานและเพื่อความสวยงาม 

การออกแบบยังต้องคำนึงถึงความสะดวกต่อการใช้งาน (User friendly) โดยหลักการออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม (Universal design) จะต้องคิดครอบคลุมมากขึ้น ไปถึงการออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างปลอดภัย และปลอดเชื้อในขณะเดียวกัน การออกแบบเพื่อความสวยงามก็ยังคงเป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องพัฒนาควบคู่กันไป 

3. งานออกแบบที่สังคมเข้าถึงได้ 

การออกแบบต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม ซึ่งถือเป็นความท้าทายของนักออกแบบที่ต้องวางแผนกระบวนการผลิตงานออกแบบออกมาเป็นจริงได้ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การคำนวณต้นทุน ปริมาณการผลิตที่สมเหตุสมผล ตลอดจนการประเมินความสามารถในการใช้งานได้จริงในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้งานออกแบบสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เป็นวงกว้าง 

ขอบคุณข้อมูลจาก สลจ. และ กรุงเทพธุรกิจ

ส่งต่อข่าวนี้