Mii Hotel

พันธกิจบริษัทฯ

เพื่อที่จะนําแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์
และอัตลักษณ์ทางธุรกิจของคุณมาถ่ายทอดผ่านการออกแบบของเรา

เกี่ยวกับ Studio Perception

Studio Perception Co., Ltd.

Studio Perception ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและออกแบบพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม สถาบันความงาม คลินิก และสถานประกอบการอื่น ๆ โดยทีมวางแผนและงานออกแบบของเราที่จะนำเสนอทักษะการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการตลาดที่สมดุลกันผ่านงานออกแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกผลงานของลูกค้าได้รับการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และช่วยธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง แนวทางการออกแบบของ Studio Perception นั้นจะให้ความสำคัญกับบริบททางธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ตั้ง กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า เทรนด์ งบประมาณ และ การดำเนินงานของแต่ละโครงการที่เรารับออกแบบ โดยแต่ละงานของ Studio Perception เน้นความมีชีวิตชีวา ความสดใส และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตัวเองที่ทำให้ผู้คนสามารถจดจำได้

ผู้ฟังที่ดี
ค่านิยมองค์กร

ผู้ฟังที่ดี

Studio Perception ตั้งมั่นที่จะทำความเข้าใจและเป็นผู้ฟังที่ดี โดยเรามีความเชื่อว่างานออกแบบที่ดีเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดี ที่เกิดจากการฟังลูกค้าและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อออกแบบและส่งมอบงานที่ดีตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

ซื่อสัตย์มีศีลธรรม
ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์มีศีลธรรม

Studio Perception เชื่อมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์และการมีศีลธรรม ยึดมั่นในเรื่องความดีและความจริงใจ โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส เพื่อเติบโตได้อย่างมีศีลธรรม มั่นคงและยั่งยืน

คำมั่นสัญญา
ค่านิยมองค์กร

คำมั่นสัญญา

Studio Perception ใส่ใจกับคำพูดและคำมั่นสัญญาในทุกเรื่อง เราเชื่อว่าการรับปากและการทำตามคำมั่นเป็นความรับผิดชอบและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินชีวิต

Kritti Kuharuangrong

คุณกฤติ คูหาเรืองรอง

Founder / Creative Director

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สตูดิโอ เพอเซพชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 โดย คุณกฤติ คูหาเรืองรอง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสร้างสรรค์

คุณกฤติ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน และมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 15 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการออกแบบพื้นที่ภายใน ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท

บริษัท สตูดิโอ เพอเซพชั่น จำกัด เป็นบริษัทออกแบบภายในที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า โดยทุกผลงานที่เรารังสรรค์ล้วนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวตามแต่ละโครงการ และด้วยงานออกแบบที่มีคุณภาพ เราสามารถช่วยธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง